Odborné poradenské služby


O nás

Sme mladá dynamická spoločnosť založená na osobnom a profesionálnom prístupe k zákazníkom. Hlavnou činnosťou nášho pôsobenia je poradensvo, plánovanie, optimalizácia a realizácia energetických projektov nie len na území Slovenskej republiky, ale i vo východnej Európe. Neodmysliteľou súčasťou našej práce je poskytovanie služby EPC (Engineering, Procurement & Construction). Našou snahou je vytvárať a realizovať energetické projekty, ktoré sú našim zákazníkom „ušité na mieru“ tak, aby ich vložené prostriedky boli zároveň efektívnou investíciou do kvalitných a ekomonických projektov. Našim zákazníkom poskytujeme profesionálny servis podložený skúsenosťami- stavba parolynového cyklu, výroba tepla a elektriny v kogeneračných jednotkách na báze piestových motorov a výroba energie na báze OZE (obnoviteľných zdrojov energie).