Referencie


Kombinovaná výroba elektriny a tepla- paroplynový cyklus v meste Považská Bystrica

Kogeneračné jednotky v meste Dunajská Streda a Bratislava- mestská časť Devínska Nová Ves

Výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie v meste Želiezovce (fytomasa) a v meste Snina (drevné štiepky)