Odborné poradenské služby


Konzultácie

Naši experti z oblasti energetiky sú pripravení s Vami konzultovať Vaše vízie, predstavy, plány, či realizované projekty z hľadiska efektivity a ekonomiky. Podrobne s Vami rozoberieme zamýšľaný či už realizovaný projekt a pripravíme pre Vás čo najlepšie a najvýhodnejšie riešenie, ktoré Vám jasne a zrozumiteľne odprezentujeme.

Poradenstvo

Sprostredkujeme Vám konzultácie s našimi expertmi z  oblasti nákupu, predaja a distribúcie energií, rovnako i konzultácie s expertmi na prevádzku energetických zariadení, tak aby bolo možné eliminovať straty a zefektívniť výrobu.

Optimalizácia

Po konzultácii s Vami sme schopní nájst, popísať a prezentovať najoptimálnejšie energetické riešenia Vášho projektu tak, aby prišlo k jeho vyššej efektivite a zníženiu vstupných ako i prevádzkových nákladov.

Komplexné riešenia a realizácia

Dokážeme pripraviť komplexné riešenie projektu na kľúč od vypracovania alebo prevzatia projektu, prevzatia staveniska, prevedenia vlastnej realizácie, prevedenia všetkých príslušných skúšok a doložení. V rámci EPC (Energy Performance Contracting) zabezpečíme analýzu súčasného stavu projektu, návrh opatrení k zvýšeniu efektívnosti prevádzky, kompletnú realizáciu projektu, kompletnú dodávku technológie, uvedenie do prevádzky a následný servis vrátane energetického sledovania projektu.

Outsourcing

Na základe skúseností z našich realizovaných projektov dokážeme zabezpečiť outsourcing energetických zariadení v oblasti kombinovanej výroby elektriny a tepla a taktiež výroby energie z OZE (obnoviteľných zdrojov energie).